Γράφτηκε από Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist NCUA. στις Δημοσιεύτηκε στο Φιλολογικό Υλικό για Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Η ελληνική γλώσσα σε κρίση (;) Θέμα Έκθεσης για μαθητές Λυκείου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ Ν. ΜΑΛΑΠΑΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Πολλοί πνευματικοί ταγοί υποστηρίζουν ότι η ελληνική γλώσσα φθίνει στις μέρες μας. Πιστεύετε ότι η ελληνική γλώσσα είναι σε κρίση; (Ζητούμενο 1) Με ποιους τρόπους μπορούμε να συντελέσουμε στη διάσωση και εξέλιξη της γλώσσας μας; (Ζητούμενο 2) Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας σε μια ομιλία που διεξάγεται στο σχολείο σας με θέμα τη γλωσσική καλλιέργεια.

(500-600 λέξεις)

 

Ομιλία - Προσφώνηση: “Αγαπητοί καθηγητές, γονείς, συμμαθητές,

 

Α/ Πρόλογος (1 παράγραφος)

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μετατρέψει τη Γη σε ένα πλανητικό χωριό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται η επιβολή των γλωσσών των οικονομικά ισχυρών κρατών έναντι των οικονομικά αδύναμων. Κατά συνέπεια, αυτό έχει προκαλέσει την κρίση της ελληνικής γλώσσας, καθώς πολλοί πνευματικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η ελληνική γνωρίζει μια σοβαρή υποβάθμιση και γι’ αυτό, πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε για να αντιστρέψουμε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη.

 

Β/ Κύριο Μέρος

Ζητούμενο 1: Η ελληνική γλώσσα σε κρίση;

 

Παράγραφος 1: Οικονομικά και πολιτικά αίτια

 

Παράγραφος 2: Κοινωνικά και πολιτιστικά αίτια

 

Ζητούμενο 2: Τρόποι αντιμετώπισης της γλωσσικής υποβάθμισης

 

Παράγραφος 1: Συλλογική μέριμνα

 

Παράγραφος 2: Ατομική μέριμνα

 

Γ/ Επίλογος (1 παράγραφος)

Σοβαρότητα του ζητήματος - καλούμαστε όλοι να είμαστε ενωμένοι για την αντιμετώπισή του - όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης και παιδείας πρέπει να ενεργοποιηθούν / δραστηριοποιηθούν για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, όπως της αξίζει. - Καλλιέργεια γλώσσας - διεύρυνση σκέψης - πολίτες με κριτική ικανότητα και ελεύθερους.

 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας”.

 

 

 

 

 

 

 

 

creative writing , dhmiourgikh grafh, writing, greeklanguage, linguistics, writingtasks, writingtask, writingskills, lanage, essay essays, writings