#ACWA Athena Creative Writing Academy. Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist NCUA.

Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Αξιολόγησης (ΔΗμοτικό-Γυμνάσιο)

 Τηλεκπαίδευση: Έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες;

Επιμέλεια Κριτηρίου: Αθηνά Μαλαπάνη

ΚΕΙΜΕΝΟ


Η τηλεκπαίδευση ή η εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πρόκειται για μια μέθοδο διδασκαλίας όχι ιδιαίτερα καινούρια, καθώς εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε προγράμματα εκπαίδευσης και εκμάθησης, ιδίως στο εξωτερικό.
Διακρίνεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη και ένας από τους στόχους της είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, σε άτομα που δεν μπορούν με άλλους τρόπους να συμμετέχουν σε αυτά λόγω της γεωγραφικής θέσης τους και ειδικών ή προσωπικών προβλημάτων.
Εν έτη 2020 και εν μέσω της πανδημίας που όλοι αντιμετωπίζουμε, η τηλεκπαίδευση αποτελεί λύση για τη διασφάλιση της συνέχειας των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η σύγχρονη τηλεκπαίδευση αποτελεί τη βασική κατηγορία ψηφιακής εκπαίδευσης που προτιμάται.
Πόσο όμως ισότιμη είναι η τηλεκπαίδευση για τα παιδιά;
Η δυνατότητα που μπορεί να έχει ένα μαθητής ανοίγοντας τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή να παρακολουθεί τα μαθήματα από το σπίτι χωρίς να χάνει την επαφή με τους συμμαθητές και τον δάσκαλό του αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης. Ακόμη, η εκπαίδευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από απόσταση εμπλουτίζει το μάθημα με ψηφιακό υλικό πολύτιμο στους μαθητές, αξιοποιώντας τη χρήση εικόνων, βίντεο, διαδραστικών παιχνιδιών και ψηφιακών ασκήσεων, δημιουργώντας έτσι μια εντελώς καινούργια και ενδιαφέρουσα προσέγγιση των όσων διδάσκονται στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής τάξης.
Βέβαια, για να επωφεληθεί κανείς από τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης είναι σαφές ότι πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με έρευνα το 2018 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 76,5%).
Ωστόσο, η αδυναμία για ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο που αντιμετωπίζουν αρκετά νοικοκυριά, καθώς και η έλλειψη συσκευών, παραμένουν άλυτα ζητήματα. Παράλληλα, με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης μειώνεται σημαντικά η προσωπική επικοινωνία και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντα. Μια οθόνη δεν μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία του δασκάλου, η οποία μάλιστα κρίνεται αναγκαία για τη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και καθοδήγηση και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά.
Επιπρόσθετα, η χρήση της τεχνολογίας και η συμμετοχή στο ψηφιακό μάθημα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη, ειδικά αν υπάρχουν φυσικές, αισθητηριακές ή γνωστικές δυσχέρειες.
Οι παραπάνω λόγοι λοιπόν, θα λέγαμε ότι οξύνουν τις ανισότητες μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και κατά κάποιον τρόπο, υποσκιάζουν τα θετικά της τηλεκπαίδευσης στη χώρα μας.
Κείμενο: Χρυσάνθη Σολωμού, Σπουδάστρια Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α/ Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις βάσει του κειμένου. Μην χρησιμοποιήσετε το λεξιλόγιο του κειμένου! Χρησιμοποιείστε δικές σας λέξεις όσο περισσότερο μπορείτε!
⦁ Τι είναι η τηλεκπαίδευση;
⦁ Ποια είναι τα είδη της;
⦁ Ποια είναι τα οφέλη της τηλεκπαίδευσης;
⦁ Ποια είναι τα μειονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης;

Β/ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):
⦁ Η τηλεκπαίδευση εμπλουτίζει το μάθημα με τη χρήση ψηφιακού υλικού.
⦁ Στην τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί βίντεο σχετικά με ένα εκπαιδευτικό θέμα ώστε να το κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές.
⦁ Ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών οικογενειών έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
⦁ Η τηλεκπαίδευση μειώνει την προσωπική επαφή του παιδιού με τους συμμαθητές του.
⦁ Η τηλεκπαίδευση αυξάνει την προσωπική σχέση του παιδιού με τον δάσκαλό του.
⦁ Η κοινωνικοποίηση του παιδιού μειώνεται με την τηλεκπαίδευση.
⦁ Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να δυσκολευτούν περισσότερο να προσαρμοστούν στην τηλεκπαίδευση.

Γ/ Να γράψεις ένα συνώνυμο για τις ακόλουθες λέξεις: πλεονεκτήματα, πολύτιμο, καινούργια, μειώνεται, οξύνουν, θετικά, σημαντικά.
Δ/ Να γράψεις ένα αντώνυμο των ακόλουθων λέξεων: πλεονεκτήματα, πολύτιμο, καινούργια, μειώνεται, οξύνουν, σύγχρονη, προσωπική, θετικά, δυσπρόσιτη.
Ε/ Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
⦁ Η τηλεκπαίδευση μειώνει την προσωπική επαφή δασκάλου-μαθητή.
⦁ Η οθόνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον δάσκαλο.
⦁ Η τηλεκπαίδευση μειώνει την επαφή με τους συμμαθητές.
⦁ Η τηλεκπαίδευση περιορίζει την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

ΣΤ/ Ποια είναι η άποψή σας για την τηλεκπαίδευση; Θεωρείτε ότι είναι σημαντική και αποτελεσματική για τους μαθητές και τις μαθήτριες; Να υποστηρίξετε τις απόψεις σε ένα κείμενο (2-3 παραγράφων).

 

 

 

 

creative writing , ΝεοελληνικήΓλώσσα, εκθεση, θεμαεκθεσης, παραγωγή γραπτούλόγου, γραπτόςλόγος, γράφω, τηλεκπαίδευση

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Τελευταία ενημέρωση στις
  • Προβολές: 163
© 2012 - 2020 www.acwa.info #ACWA Athena Creative Writing Academy. Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist National and Capodistrian University of Athens.
Designed with Love and Respect by Anastasios Plus.