ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ν. ΜΑΛΑΠΑΝΗ, ΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α/ ΚΕΙΜΕΝΟ Για τον Βρετανό φυσικό Stephen Hawking, ευφυΐα είναι η ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή. Υπό αυτή την έννοια, η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων ανά τον πλανήτη αποδεικνύεται, στην παρούσα συγκυρία, αρκούντως ευφυής, αφού καταφέρνει να προσαρμοστεί στις ραγδαίες αλλαγές που φέρνει στην επιχειρηματική καθημερινότητα η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ο COVID-19 πέτυχε, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, να αλλάξει την εταιρική κουλτούρα εκατομμυρίων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, κυρίως όσον αφορά το -μέχρι πρότινος- ταμπού της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού. Ενεργοποιώντας άμεσα τα αντανακλαστικά τους, οι επιχειρήσεις, σε διεθνές επίπεδο, υιοθετούν το μέτρο της τηλεργασίας ως απάντηση στο lockdown και στα μέτρα περιορισμού των επαφών για την ανάσχεση της διασποράς του νέου κορωνοϊού. Οι ελληνικές εταιρείες, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, κατάφεραν να προσαρμοστούν τάχιστα στα νέα δεδομένα: ήδη σχεδόν οκτώ στις δέκα απάντησαν σε έρευνα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ότι έχουν προχωρήσει στην εξ αποστάσεως απασχόληση του προσωπικού με το μοντέλο του home office να αποτελεί μια ριζική αλλαγή στη λειτουργία τους. Μάλιστα, διεθνώς, σύμφωνα με έρευνα της Gartner, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών (74%) εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει το καθεστώς της τηλεργασίας για ένα ποσοστό του προσωπικού του ακόμη και μετά την άρση των μέτρων. Βέβαια, το μοντέλο της εξ αποστάσεως απασχόλησης κάθε άλλο παρά ανώδυνο είναι, αφού -μεταξύ άλλων- δοκιμάζει σοβαρά τις αντοχές των εταιρικών δικτύων (...). Σε αυτό το επίπεδο, τόσο η ατομική όσο και η εταιρική ευθύνη είναι μείζονος σημασίας για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των επιχειρήσεων έναντι πιθανών κινδύνων, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται στο μοντέλο της τηλεργασίας. Η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στις εξωτερικές πιέσεις που ασκεί η εξάπλωση του COVID-19, είναι ένα βασικό θέμα για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Η σύνδεση εξ αποστάσεως στα εταιρικά δίκτυα μπορεί μεν να προσφέρει ευελιξία στο από που και πώς δουλεύει κανείς, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάσει προκλήσεις και πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια. Ειδικά, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ήταν εξ αρχής προσανατολισμένες στην τηλεργασία και πλέον καλούνται να κατανοήσουν τις προκλήσεις σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα υπό εξαιρετικά πιεστικές περιστάσεις. Ένα επιπλέον στοιχείο που διαφοροποιεί την ποιότητα της εξ αποστάσεως απασχόλησης είναι ο κατάλληλος και απαιτούμενος εξοπλισμός. Η δέουσα επιλογή φορητών υπολογιστών μπορεί καταρχάς να διευκολύνει τη μετάβαση σε αυτό το νέο μοντέλο εργασίας, όπως επιτάσσει και το νέο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης. Με το βλέμμα και στην επόμενη μέρα, ο κατάλληλος εξοπλισμός θα είναι καθοριστικός για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εργασίας και όταν η οικονομία και οι επιχειρήσεις επιστρέψουν σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Κάτι που όλοι ευελπιστούν και αγωνίζονται για να γίνει το συντομότερο δυνατό. Πηγή: Καθημερινή Β/ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1) Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (100-120 λέξεις). 2) Αφού παρατηρήσετε την κάτωθι εικόνα, να γράψετε μία παράγραφο για να εξηγήσετε το βαθύτερο νόημά της. Πηγή: Καθημερινή 3) Να κάνετε δομική ανάλυση της τρίτης και της τελευταίας παραγράφου του κειμένου. 4) Με ποιον/-ους τρόπο/-ους αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος του κειμένου; 5) Η σύνδεση εξ αποστάσεως στα εταιρικά δίκτυα μπορεί μεν να προσφέρει ευελιξία στο από που και πώς δουλεύει κανείς, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάσει προκλήσεις και πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια. Ειδικά, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ήταν εξ αρχής προσανατολισμένες στην τηλεργασία και πλέον καλούνται να κατανοήσουν τις προκλήσεις σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα υπό εξαιρετικά πιεστικές περιστάσεις.: Ποιες λέξεις χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των προτάσεων της ανωτέρω παραγράφου; Να τις εντοπίσετε και να γράψετε τι δηλώνουν (π.χ. προσθήκη, αντίθεση, αιτιολόγηση, επεξήγηση κ.ά.). 6) Να γράψετε συνώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου: ευφυία, αλλαγή, πολλαπλασιάζονται, οικοδόμηση, διατηρήσει. 7) Να γράψετε από ένα αντώνυμο στις ακόλουθες λέξεις: ικανότητα, πλειονότητα, εργασίας, απασχόλησης, επιλογή. Γ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ Η τηλεργασία αποτελεί μια σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα, η οποία καθιερώθηκε πολύ γρήγορα και κάπως αναγκαστικά. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα της εργασίας εξ αποστάσεως; Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μειονεκτήματά της; Φανταστείτε ότι το κείμενό σας εκπονείται για να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Δήμου σας. Άρθρο = Τίτλος Α/ ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1 παράγραφος) Η τηλεργασία αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης επαγγελματικής ζωής και μία πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Μάλιστα, το ξέσπασμα της πανδημίας έχει μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό και τον εργασιακό και επιχειρηματικό κλάδο, με απόρροια η τηλεργασία να έχει εφαρμοστεί αναγκαστικά πλέον για να εξασφαλιστεί τόσο η προστασία των εργαζομένων όσο και η οικονομική πρόοδος. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η νέα αυτή οικονομική και εργασιακή τάση έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα για τον ίδιο τον εργαζόμενο και για το κοινωνικό σύνολο. Β/ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Ζητούμενο 1: Πλεονεκτήματα τηλεργασίας Παράγραφος 1: Πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο (άτομο)  Ευέλικτη μορφή εργασίας που προστατεύει τον εργαζόμενο, τον βοηθά να λαμβάνει τις οικονομικές του απολαβές και να έχει ένα ελαστικό καθημερινό ωράριο  Καλύτερος χειρισμός του καθημερινού χρόνου, καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας  Έτσι, ο εργαζόμενος κατορθώνει να διατηρήσει μια επαγγελματική και οικογενειακή ισορροπία ~ Ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.  Πολλοί εργαζόμενοι εξυπηρετούνται καλύτερα και μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί με την εργασία από τον προσωπικό τους χώρο. Παράγραφος 2: Πλεονεκτήματα τηλεργασίας για την κοινωνία  Εξυπηρέτηση αναγκών όλων των καταναλωτών ακόμη και κάτω από δυσχερείς συνθήκες  Πρόοδος και όχι στασιμότητα της οικονομίας ~ χρηματικό απόθεμα  Επαγγελματική εξέλιξη  Έχει αφυπνίσει όλους τους εργαζόμενους για να διερευνήσουν πώς να εφαρμόζεται η εργασία εξ αποστάσεως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι εποικοδομητική, δημιουργική και βατή για εργαζόμενους και κοινωνικό σύνολο. Ζητούμενο 2: Μειονεκτήματα τηλεργασίας Παράγραφος 1: Μειονεκτήματα τηλεργασίας (άτομο)  Δεν υποκαθίσταται η φυσική παρουσία ~  προβλήματα επικοινωνίας, απρόσωπη εργασία ~ εργασιακές σχέσεις να είναι απρόσωπες ~  δεν κατορθώνεται η κοινωνικοποίηση των εργαζομένων και πολλές φορές, δεν εφαρμόζεται και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Παράγραφος 2: Μειονεκτήματα τηλεργασίας για την κοινωνία  Παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων (π.χ. μειώσεις μισθών ή εργασιακών ωρών, παράνομες απολύσεις)  Κίνδυνος για την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων  Μπορεί να παρατηρηθεί και μείωση των θέσεων εργασίας λόγω του ότι κάποιες θέσεις ίσως αντικατασταθούν από τα μηχανήματα και τα διάφορα τεχνολογικά συστήματα.  Μειώνεται σημαντικά (συρρικνώνεται) η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους (εργαζόμενους και καταναλωτές) ~ απουσία κοινωνικοποίησης και κοινωνικότητας ~ ψυχολογικά προβλήματα και ψυχική ανισορροπία ~ απρόσωπες σχέσεις και απρόσωπη επικοινωνία  Σταδιακή αφομοίωση των μικρών επιχειρήσεων από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί τόσο ελεύθερα η οικονομία. Γ/ ΕΠΙΛΟΓΟΣ (1 παράγραφος) Η εργασία εξ αποστάσεως αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες τάσεις στον εργασιακό κλάδο στις μέρες μας και, όπως κάθε φαινόμενο προόδου, παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Επομένως, στόχος της πολιτείας και όλων των φορέων εργασίας, παιδείας και δια βίου μάθησης πρέπει να είναι να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους κάθε είδους για την εποικοδομητική και ορθολογική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σε κάθε κλάδο, ώστε να μην καταρρίπτει τον ρόλο των εργαζομένων, αλλά να τον κρατά ισχυρό και δυναμικό στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία.

creative writing , dhmiourgikh grafh, book, creativethinking, writing, εκπαιδευση, education, greeklanguage, sxolikesaskiseis, εκθεση, τηλεργασία, εργασίαεξαποστάσεως, workfromhome, remoteworking

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Προβολές: 2356
Γραφτείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πάντα πρώτοι τα νεότερα της Ιστοσελίδας μας!

© 2012 - 2021 www.acwa.info #ACWA Athena Creative Writing Academy | Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist National and Capodistrian University of Athens, Writer & Author.
Website Designed with Love and Respect by Anastasios Plus