ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ Ν. ΜΑΛΑΠΑΝΗ, ΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι νέες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στην εκπαίδευση. Ποια νομίζετε ότι είναι τα οφέλη από την ένταξη των τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαίδευση; Πώς η ένταξη των νέων τεχνολογιών μεταβάλλει και τον ρόλο του σημερινού δασκάλου; Να γράψετε τις απόψεις σας σε μία ομιλία που εκφωνείτε στο σχολείο σας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Οι νέες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στην εκπαίδευση. (ΔΕΔΟΜΕΝΟ) Ποια νομίζετε ότι είναι τα οφέλη από την ένταξη των τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαίδευση; (ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1) Πώς η ένταξη των νέων τεχνολογιών μεταβάλλει και τον ρόλο του σημερινού δασκάλου; (ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 2) Να γράψετε τις απόψεις σας σε μία ομιλία που εκφωνείτε στο σχολείο σας. Ομιλία = Προσφώνηση και Αποφώνηση «Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές, Α/ Πρόλογος (1 παράγραφος) Οι νέες τεχνολογίες γνωρίζουν μια ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες, με απόρροια να έχουν ενταχθεί και στη σύγχρονη εκπαίδευση. Η ένταξή τους στη σύγχρονη εκπαίδευση (π.χ. ευρύτατη και συμπληρωματική χρήση του διαδικτύου, ποικίλες πλατφόρμες για διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως, δια βίου εκπαίδευση εξ αποστάσεως κ.ά. πολλά) έχει πολλά και ποικίλα οφέλη σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες έχουν μεταβάλει και τον ρόλο του διδάσκοντα στη σύγχρονη εποχή. Επομένως, πρέπει όλοι να διερευνήσουμε τα οφέλη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση για να τις αξιοποιήσουμε με τον ορθότερο δυνατό τρόπο. Β/ Κύριο Μέρος Ζητούμενο 1: Οφέλη των νέων τεχνολογιών Παράγραφος 1: Οφέλη για τον μαθητή Η τεχνολογία μπορεί να έχει πολυάριθμες θετικές επιπτώσεις στο μαθητικό κοινό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.  Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση σε μία πληθώρα πληροφοριών για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και τα αντικείμενα.  Ποικιλία πληροφοριών (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος)  Προσφέρει τη δυνατότητα για διαθεματικές δραστηριότητες και συνδυασμό πολλών και διαφορετικών αντικειμένων  Έτσι, το μάθημα εμπλουτίζεται και γίνεται πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους μαθητές – ευρύτερη συμμετοχή των παιδιών και δραστηριοποίησή τους για τα σχολικά μαθήματα.  Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες – ψηφιακός αλφαβητισμός  Καλλιέργεια της κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας, καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πολλές και διάφορες πληροφορίες και πρέπει να κρίνουν ποιες είναι οι αληθείς και οι κατάλληλες και χρήσιμες σε κάθε περίπτωση. Παράγραφος 2: Οφέλη για τον καθηγητή/εκπαιδευτικό Οι νέες τεχνολογίες όμως, μπορούν να ωφελήσουν όχι μόνο τον μαθητή, αλλά κα τον καθηγητή και γενικότερα, εκπαιδευτικό όλων των βαθμίδων. Πιο συγκεκριμένα, ο σημερινός εκπαιδευτικός μπορεί -και πρέπει- να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες για την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού του ρόλου και του διδακτικού του έργου.  Συμπλήρωση του διδακτικού εγχειριδίου  Εμπλουτισμός του μαθήματος με ποικίλα μέσα, εύκολα και γρήγορα – εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας  Έμπνευση για περαιτέρω δραστηριότητες που θα αφυπνίσουν τους μαθητές και θα τους καλλιεργήσουν σφαιρικά  Βελτίωση του μαθήματος, με αποτέλεσμα να έρχονται κοντά στα παιδιά, να τους ανοίγονται και να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης – βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών Ζητούμενο 2: Πώς μεταβάλλεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού; Παράγραφος 1: Τι έκανε παλαιότερα ο εκπαιδευτικός; Πριν από λίγα χρόνια, η απουσία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση επέφερε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στον εκπαιδευτικό.  Πιο συγκεκριμένα, ο παλαιότερος εκπαιδευτικός παρουσιαζόταν ως αυθεντία.  Το μάθημα ήταν ως επί το πλείστον δασκαλοκεντρικό και όχι, μαθητοκεντρικό όπως θα έπρεπε.  Οι μαθητές απλώς αφομοίωναν πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο με την καθοδήγηση του εκάστοτε δασκάλου, ενώ πλέον διερευνούν και ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση, κρίνουν ανάμεσα σε ένα πλήθος πληροφοριών και εντοπίζουν την αλήθεια.  Όχι τόση καινοτομία και ευρηματικότητα παλαιότερα στα σχολικά μαθήματα.  Στερεοτυπική παρουσίαση της γνώσης. Παράγραφος 2: Πώς μεταβάλλεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα; Οι νέες τεχνολογίες έχουν μεταβάλει τον ρόλο του σημερινού δασκάλου, καθώς το μάθημα έχει αποβάλει τον δασκαλοκεντρικό του χαρακτήρα και έχει υιοθετήσει ένα περισσότερο μαθητοκεντρικό χαρακτήρα.  Ο σύγχρονος δάσκαλος πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες με τέτοιον τρόπο ώστε να μην καταρρίψουν τον ρόλο του, αλλά αντιθέτως να τον ενισχύσουν.  Ο σύγχρονος δάσκαλος οφείλει να εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες και τις ποικίλες πηγές πληροφοριών που του διαθέτει.  Είναι αρωγός (βοηθός), συνεργάτης και σύμμαχος των παιδιών για την ανακάλυψη της γνώσης και τη διερεύνηση διάφορων φαινομένων σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα.  Να καθοδηγεί διακριτικά τα παιδιά για να εντοπίσουν τις χρήσιμες πληροφορίες.  Να τους δίνει την απαιτούμενη ελευθερία να ανακαλύψουν την αλήθεια και τη γνώση μέσα από τις διάφορες πηγές στο διαδίκτυο.  Να τους αφήνει να εκφραστούν ελεύθερα αξιοποιώντας την τεχνολογία για να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, εργασίες, πρότζεκτ κ.ά. πολλά. Έτσι, θα καλλιεργούνται καθολικά. Γ/ Επίλογος (1 παράγραφος) Από την ανωτέρω αναφορά μας, γίνεται αντιληπτό ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στόχος όλων μας, εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, είναι να μάθουμε να τις χειριζόμαστε και να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να κατορθώνουμε να καλλιεργούμαστε πολύπλευρα και όχι, να καταρρίπτουν την κριτική μας ικανότητα και να μη μας δραστηριοποιούν. Ας συνεργαστούμε όλοι λοιπόν, γι’ αυτόν τον σκοπό! Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

creative writing , dhmiourgikh grafh, writing, greeklanguage, greek, greekliterature, ModernGreek, ΝεοελληνικήΓλώσσα, Γλώσσα, Νέα, Εκπαίδευση, μαθητές

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Προβολές: 4386

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - LEARNING GREEK

Αθηνά Μαλαπάνη.
Μαθήματα Ελληνικών - Learning Greek.
Athena N. Malapani MA, Philologist National and Capodistrian University of Athens,
Writer and Author.

NEWSLETTER

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πάντα πρώτοι τα νέα μας!