Skip to main content

Η εικόνα του παιδιού μέσα από παπύρους της Ελληνστικής Εποχής. Επικοινωνήστε μαζί μας για να αποκτήσετε το e-book!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία έχει θέμα της τη διερεύνηση της θέσης και των γενικότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του παιδιού στην Ελληνιστική Εποχή. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται και παρουσιάζεται ένας εύλογος αριθμός κειμένων σε δημοσιευμένους παπύρους που μας παράσχουν πληροφορίες για το παιδί και την κοινωνία του ελληνιστικού κόσμου. Το θέμα αυτό επιλέχθηκε λόγω της πρωτοτυπίας που θεωρώ ότι παρουσιάζει και γιατί η έρευνα δεν έχει ασχοληθεί εκτενώς με αυτό το ζήτημα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Όπως επισημάνθηκε λοιπόν, προηγούμενα έργα σχετικά με την εικόνα του παιδιού στους παπύρους της Ελληνιστικής Εποχής δεν απαντούν σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από προσωπικά συμπεράσματα που προέρχονται από τη μελέτη των ευρεθέντων παπυρικών κειμένων. Πληροφορίες από τη βιβλιογραφία αντλήθηκαν έμμεσα από πάμπολλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί και συνεχίζουν να εκπονούνται με μεγάλο ζήλο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον ελληνιστικό κόσμο, όπως μαρτυρείται από κείμενα σε παπύρους, όστρακα ή οποιοδήποτε άλλο φορέα γραφής. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σημαντικό εγχειρίδιο στην έρευνά μας αποτέλεσε το J. Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt, Cambridge University Press, United Kingdom 1998, το H.J. Wolff, Written and Unwritten Marriages in Hellenistic and Postclassical Roman Law, American Philological Association, Haverford, Pennsylvania 1939, ενώ σημαντική βοήθεια και ενδιαφέρον παρουσίασε και το βιβλίο T.G. Wilfong, Women of Jeme. Lives in a Coptic Town in Late Antique Egypt, University of Michigan 2002, αν και μας εφοδίασε με πιο συγκεκριμένου χαρακτήρα υλικό σχετικά με τη θέση της γυναίκας και κατ’ επέκταση, την αντιμετώπιση του παιδιού και της τεκνοποίησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε λοιπόν, στηρίζεται ως επί το πλείστον στα ανωτέρω εγχειρίδια και φυσικά, και στα παπυρικά κείμενα που εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν κατόπιν προσωπικής έρευνας μέσα από τις οικείες ιστοσελίδες papyri.info, την LDAB (Leuven Database of Ancient Books/ www.trismegistos.org/ldab/) και τη γερμανική παπυρολογική βάση Gesamtverzeichnis. Η επιλογή των παπυρικών κειμένων έγινε βάσει προσωπικών κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε η εστίαση στην εικόνα του παιδιού μέσα από τη νομοθεσία, αλλά και την καθημερινή ζωή και προπαντός η γενικότερη αντιμετώπιση της τεκνοποίησης και της ανατροφής των παιδιών από την κοινωνία της Ελληνιστικής Εποχής και κυρίως, τους ανθρώπους κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Επισημαίνεται ότι δεν έχει γίνει καθόλου μελέτη φιλολογικών παπύρων, ακριβώς γιατί επιδιώχθηκε να προβληθεί η εικόνα του παιδιού μέσα από την καθημερινότητα απλών και λαϊκών πολλές φορές ανθρώπων. Βέβαια, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση της έρευνας και τα διάφορα νομικά έγγραφα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε ποικίλες πληροφορίες για τη θέση του παιδιού και τη θεώρησή του από την πολιτεία και κοινωνία της εποχής. Η δομή της εργασίας είναι η συνήθης που ακολουθείται σε κάθε επιστημονικό πόνημα. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελείται από τη διευκρινιστική για το θέμα και τη μεθοδολογία εισαγωγή, τα κεφάλαια κατανέμονται ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο corpus παπύρων, ακολουθεί ο επίλογος της εργασίας όπου συγκεφαλαιώνονται τα βασικά στοιχεία της εργασίας, δίνονται περαιτέρω κατευθύνσεις για μετέπειτα έρευνα σε διάφορα θέματα που προκύπτουν και ελέγχεται η υπόθεση που διατυπώνεται στην Εισαγωγή. Τέλος, παρατίθεται και μία περίληψη της εργασίας στα αγγλικά. Για ζητήματα μεθοδολογίας της εργασίας αντλήθηκαν συμβουλές από το εγχειρίδιο Θ.Γ. Παππάς, Η Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 2002. Η υπόθεση που τίθεται και θα ελεγχθεί στον επίλογο της εργασίας, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, είναι ότι το παιδί της Ελληνιστικής Εποχής βιώνει στερεότυπα λόγω φύλου (τα κορίτσια είναι υποτιμημένα συγκριτικά με τα αγόρια), αλλά γενικότερα εικάζω ότι η στροφή του ανθρώπου στον εαυτό του και η απαγκίστρωσή του από τη νοοτροπία ότι υπάγεται στο πλαίσιο της πόλης – κράτους θα έχει ως αποτέλεσμα την ευρύτερη ενασχόλησή του με την οικογένειά του· έτσι, το παιδί θα κέρδιζε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να προβάλλει μια ικανοποιητική εικόνα για το παιδί της Ελληνιστικής Εποχής και προπαντός να δώσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το παιδί ή και επιμέρους θέματα που το αφορούν, όπως για παράδειγμα η σχετική με το παιδί νομοθεσία, τα παιδιά – δούλοι ή η παιδική θνησιμότητα. Έτσι, θα αντληθούν συμπεράσματα και για την παιδική ψυχολογία που θεωρώ ότι θα αποτελέσουν διαχρονικές θεωρίες που ενδεχομένως να βρίσκουν απήχηση και στη σημερινή επιστήμη της Ψυχολογίας. ABSTRACT This scientific project has been written in order to be conducted a research about the position child had during the Hellenistic Period. The conclusions in whom we have concluded are based in a number of texts found in published papyrus presented to us via known sites consisted the cyberspace of Papyrology, such as LDAB. The clues and information from the national bibliography is not so much as it had been expected. Hence, it was necessary to find information studying some monographies about the position and the rights of the women in Hellenistic Period or generally in the Ancient World. It must be remarked that the project focuses in the points of view for the children and the family presented by simple people of everyday life. Thus, we can read the aspects about the child and the pregnancy supported by the hellenistic society, the law about children in Hellenistic Period, the children – slaves, the high rates of children’s mortality, the display of children because of financial problems, the ways of giving names to a kid, the sexual racism faced up by the children and finally, the jewellery for the childhood, a really unusual issue which makes us do connections with the today’s jewellery and their special need and use. So, we can understand the continuity or the differences between the attitude people have for the child and the childhood during the Hellenistic Period and the past or the present. The research has driven us up to interesting conclusions. The interest and love and protection people of the Hellenistic Period show for the children is demonstrated with the invention of gods – protectors of pregnancy and the strong belief in them. Furthermore, pregnancy was expected not only by the women and their familiars, but also it was imposed by the strict unwritten laws of the hellenistic society. However strange it may seem, although people wanted and were making great efforts to have children, there was observed that a high number of children was saled as slaves and many of them were displayed, a common practice in the Classical Period which was applied in the Hellenistic Period, too. The argument proposed is that the financial problems of some families forced them in those practices and I do not think that there was a negative opinion for the child. Last but not least, it must be mentioned that the sexism existed and it is understood that girls had to face up these stereotypes from an early age. This conclusion leads the philologists of our days to the research of the position which woman had in the ancient world, her rights and liberties in all the levels of life. So, I think that this essay has contributed a little in the research about the children in Hellenistic Period and has also expanded the horizons to find out and learn more about the woman’s position in the ancient world. I hope that there will be many other projects about the child in Hellenistic Period in the near future as the information from papyrus is much and it worths to being digged out by the modern scientists.