#ACWA Athena Creative Writing Academy. Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist NCUA.

ATHENA
CREATIVE
WRITING
ACADEMY

#ACWA

  • Αρχική
work_from_home_1.jpg
Α/ ΚΕΙΜΕΝΟ Για τον Βρετανό φυσικό Stephen Hawking, ευφυΐα είναι η ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή. Υπό αυτή την έννοια, η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων ανά τον πλανήτη αποδεικνύεται, στην παρούσα συγκυρία, αρκούντως ευφυής, αφού καταφέρνει να προσαρμοστεί στις ραγδαίες αλλαγές που φέρνει στην επιχειρηματική καθημερινότητα η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ο COVID-19 πέτυχε, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, να αλλάξει την εταιρική κουλτούρα εκατομμυρίων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, κυρίως όσον αφορά το -μέχρι πρότινος- ταμπού της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού. Ενεργοποιώντας άμεσα τα αντανακλαστικά τους, οι επιχειρήσεις, σε διεθνές επίπεδο, υιοθετούν το μέτρο της τηλεργασίας ως απάντηση στο lockdown και στα μέτρα περιορισμού των επαφών για την ανάσχεση της διασποράς του νέου κορωνοϊού. Οι ελληνικές εταιρείες, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, κατάφεραν να προσαρμοστούν τάχιστα στα νέα δεδομένα: ήδη σχεδόν οκτώ στις δέκα απάντησαν σε έρευνα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ότι έχουν προχωρήσει στην εξ αποστάσεως απασχόληση του προσωπικού με το μοντέλο του home office να αποτελεί μια ριζική αλλαγή στη λειτουργία τους. Μάλιστα, διεθνώς, σύμφωνα με έρευνα της Gartner, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών (74%) εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει το καθεστώς της τηλεργασίας για ένα ποσοστό του προσωπικού του ακόμη και μετά την άρση των μέτρων. Βέβαια, το μοντέλο της εξ αποστάσεως απασχόλησης κάθε άλλο παρά ανώδυνο είναι, αφού -μεταξύ άλλων- δοκιμάζει σοβαρά τις αντοχές των εταιρικών δικτύων (...). Σε αυτό το επίπεδο, τόσο η ατομική όσο και η εταιρική ευθύνη είναι μείζονος σημασίας για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των επιχειρήσεων έναντι πιθανών κινδύνων, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται στο μοντέλο της τηλεργασίας. Η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στις εξωτερικές πιέσεις που ασκεί η εξάπλωση του COVID-19, είναι ένα βασικό θέμα για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Η σύνδεση εξ αποστάσεως στα εταιρικά δίκτυα μπορεί μεν να προσφέρει ευελιξία στο από που και πώς δουλεύει κανείς, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάσει προκλήσεις και πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια. Ειδικά, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ήταν εξ αρχής προσανατολισμένες στην τηλεργασία και πλέον καλούνται να κατανοήσουν τις προκλήσεις σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα υπό εξαιρετικά πιεστικές περιστάσεις. Ένα επιπλέον στοιχείο που διαφοροποιεί την ποιότητα της εξ αποστάσεως απασχόλησης είναι ο κατάλληλος και απαιτούμενος εξοπλισμός. Η δέουσα επιλογή φορητών υπολογιστών μπορεί καταρχάς να διευκολύνει τη μετάβαση σε αυτό το νέο μοντέλο εργασίας, όπως επιτάσσει και το νέο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης. Με το βλέμμα και στην επόμενη μέρα, ο κατάλληλος εξοπλισμός θα είναι καθοριστικός για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εργασίας και όταν η οικονομία και οι επιχειρήσεις επιστρέψουν σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Κάτι που όλοι ευελπιστούν και αγωνίζονται για να γίνει το συντομότερο δυνατό. Πηγή: Καθημερινή Β/ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1) Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (100-120 λέξεις). 2) Αφού παρατηρήσετε την κάτωθι εικόνα, να γράψετε μία παράγραφο για να εξηγήσετε το βαθύτερο νόημά της. Πηγή: Καθημερινή 3) Να κάνετε δομική ανάλυση της τρίτης και της τελευταίας παραγράφου του κειμένου. 4) Με ποιον/-ους τρόπο/-ους αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος του κειμένου; 5) Η σύνδεση εξ αποστάσεως στα εταιρικά δίκτυα μπορεί μεν να προσφέρει ευελιξία στο από που και πώς δουλεύει κανείς, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάσει προκλήσεις και πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια. Ειδικά, αν ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ήταν εξ αρχής προσανατολισμένες στην τηλεργασία και πλέον καλούνται να κατανοήσουν τις προκλήσεις σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα υπό εξαιρετικά πιεστικές περιστάσεις.: Ποιες λέξεις χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των προτάσεων της ανωτέρω παραγράφου; Να τις εντοπίσετε και να γράψετε τι δηλώνουν (π.χ. προσθήκη, αντίθεση, αιτιολόγηση, επεξήγηση κ.ά.). 6) Να γράψετε συνώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου: ευφυία, αλλαγή, πολλαπλασιάζονται, οικοδόμηση, διατηρήσει. 7) Να γράψετε από ένα αντώνυμο στις ακόλουθες λέξεις: ικανότητα, πλειονότητα, εργασίας, απασχόλησης, επιλογή. Γ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ Η τηλεργασία αποτελεί μια σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα, η οποία καθιερώθηκε πολύ γρήγορα και κάπως αναγκαστικά. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα της εργασίας εξ αποστάσεως; Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μειονεκτήματά της; Φανταστείτε ότι το κείμενό σας εκπονείται για να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Δήμου σας. Άρθρο = Τίτλος Α/ ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1 παράγραφος) Η τηλεργασία αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης επαγγελματικής ζωής και μία πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Μάλιστα, το ξέσπασμα της πανδημίας έχει μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό και τον εργασιακό και επιχειρηματικό κλάδο, με απόρροια η τηλεργασία να έχει εφαρμοστεί αναγκαστικά πλέον για να εξασφαλιστεί τόσο η προστασία των εργαζομένων όσο και η οικονομική πρόοδος. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η νέα αυτή οικονομική και εργασιακή τάση έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα για τον ίδιο τον εργαζόμενο και για το κοινωνικό σύνολο. Β/ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Ζητούμενο 1: Πλεονεκτήματα τηλεργασίας Παράγραφος 1: Πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο (άτομο)  Ευέλικτη μορφή εργασίας που προστατεύει τον εργαζόμενο, τον βοηθά να λαμβάνει τις οικονομικές του απολαβές και να έχει ένα ελαστικό καθημερινό ωράριο  Καλύτερος χειρισμός του καθημερινού χρόνου, καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας  Έτσι, ο εργαζόμενος κατορθώνει να διατηρήσει μια επαγγελματική και οικογενειακή ισορροπία ~ Ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.  Πολλοί εργαζόμενοι εξυπηρετούνται καλύτερα και μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί με την εργασία από τον προσωπικό τους χώρο. Παράγραφος 2: Πλεονεκτήματα τηλεργασίας για την κοινωνία  Εξυπηρέτηση αναγκών όλων των καταναλωτών ακόμη και κάτω από δυσχερείς συνθήκες  Πρόοδος και όχι στασιμότητα της οικονομίας ~ χρηματικό απόθεμα  Επαγγελματική εξέλιξη  Έχει αφυπνίσει όλους τους εργαζόμενους για να διερευνήσουν πώς να εφαρμόζεται η εργασία εξ αποστάσεως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι εποικοδομητική, δημιουργική και βατή για εργαζόμενους και κοινωνικό σύνολο. Ζητούμενο 2: Μειονεκτήματα τηλεργασίας Παράγραφος 1: Μειονεκτήματα τηλεργασίας (άτομο)  Δεν υποκαθίσταται η φυσική παρουσία ~  προβλήματα επικοινωνίας, απρόσωπη εργασία ~ εργασιακές σχέσεις να είναι απρόσωπες ~  δεν κατορθώνεται η κοινωνικοποίηση των εργαζομένων και πολλές φορές, δεν εφαρμόζεται και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Παράγραφος 2: Μειονεκτήματα τηλεργασίας για την κοινωνία  Παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων (π.χ. μειώσεις μισθών ή εργασιακών ωρών, παράνομες απολύσεις)  Κίνδυνος για την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων  Μπορεί να παρατηρηθεί και μείωση των θέσεων εργασίας λόγω του ότι κάποιες θέσεις ίσως αντικατασταθούν από τα μηχανήματα και τα διάφορα τεχνολογικά συστήματα.  Μειώνεται σημαντικά (συρρικνώνεται) η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους (εργαζόμενους και καταναλωτές) ~ απουσία κοινωνικοποίησης και κοινωνικότητας ~ ψυχολογικά προβλήματα και ψυχική ανισορροπία ~ απρόσωπες σχέσεις και απρόσωπη επικοινωνία  Σταδιακή αφομοίωση των μικρών επιχειρήσεων από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί τόσο ελεύθερα η οικονομία. Γ/ ΕΠΙΛΟΓΟΣ (1 παράγραφος) Η εργασία εξ αποστάσεως αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες τάσεις στον εργασιακό κλάδο στις μέρες μας και, όπως κάθε φαινόμενο προόδου, παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Επομένως, στόχος της πολιτείας και όλων των φορέων εργασίας, παιδείας και δια βίου μάθησης πρέπει να είναι να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους κάθε είδους για την εποικοδομητική και ορθολογική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σε κάθε κλάδο, ώστε να μην καταρρίπτει τον ρόλο των εργαζομένων, αλλά να τον κρατά ισχυρό και δυναμικό στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία.
education_and_technology_1.jpg
Οι νέες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στην εκπαίδευση. Ποια νομίζετε ότι είναι τα οφέλη από την ένταξη των τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαίδευση; Πώς η ένταξη των νέων τεχνολογιών μεταβάλλει και τον ρόλο του σημερινού δασκάλου; Να γράψετε τις απόψεις σας σε μία ομιλία που εκφωνείτε στο σχολείο σας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Οι νέες τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στην εκπαίδευση. (ΔΕΔΟΜΕΝΟ) Ποια νομίζετε ότι είναι τα οφέλη από την ένταξη των τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαίδευση; (ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1) Πώς η ένταξη των νέων τεχνολογιών μεταβάλλει και τον ρόλο του σημερινού δασκάλου; (ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 2) Να γράψετε τις απόψεις σας σε μία ομιλία που εκφωνείτε στο σχολείο σας. Ομιλία = Προσφώνηση και Αποφώνηση «Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές, Α/ Πρόλογος (1 παράγραφος) Οι νέες τεχνολογίες γνωρίζουν μια ραγδαία εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες, με απόρροια να έχουν ενταχθεί και στη σύγχρονη εκπαίδευση. Η ένταξή τους στη σύγχρονη εκπαίδευση (π.χ. ευρύτατη και συμπληρωματική χρήση του διαδικτύου, ποικίλες πλατφόρμες για διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως, δια βίου εκπαίδευση εξ αποστάσεως κ.ά. πολλά) έχει πολλά και ποικίλα οφέλη σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες έχουν μεταβάλει και τον ρόλο του διδάσκοντα στη σύγχρονη εποχή. Επομένως, πρέπει όλοι να διερευνήσουμε τα οφέλη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση για να τις αξιοποιήσουμε με τον ορθότερο δυνατό τρόπο. Β/ Κύριο Μέρος Ζητούμενο 1: Οφέλη των νέων τεχνολογιών Παράγραφος 1: Οφέλη για τον μαθητή Η τεχνολογία μπορεί να έχει πολυάριθμες θετικές επιπτώσεις στο μαθητικό κοινό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.  Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση σε μία πληθώρα πληροφοριών για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και τα αντικείμενα.  Ποικιλία πληροφοριών (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος)  Προσφέρει τη δυνατότητα για διαθεματικές δραστηριότητες και συνδυασμό πολλών και διαφορετικών αντικειμένων  Έτσι, το μάθημα εμπλουτίζεται και γίνεται πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους μαθητές – ευρύτερη συμμετοχή των παιδιών και δραστηριοποίησή τους για τα σχολικά μαθήματα.  Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες – ψηφιακός αλφαβητισμός  Καλλιέργεια της κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας, καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πολλές και διάφορες πληροφορίες και πρέπει να κρίνουν ποιες είναι οι αληθείς και οι κατάλληλες και χρήσιμες σε κάθε περίπτωση. Παράγραφος 2: Οφέλη για τον καθηγητή/εκπαιδευτικό Οι νέες τεχνολογίες όμως, μπορούν να ωφελήσουν όχι μόνο τον μαθητή, αλλά κα τον καθηγητή και γενικότερα, εκπαιδευτικό όλων των βαθμίδων. Πιο συγκεκριμένα, ο σημερινός εκπαιδευτικός μπορεί -και πρέπει- να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες για την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού του ρόλου και του διδακτικού του έργου.  Συμπλήρωση του διδακτικού εγχειριδίου  Εμπλουτισμός του μαθήματος με ποικίλα μέσα, εύκολα και γρήγορα – εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας  Έμπνευση για περαιτέρω δραστηριότητες που θα αφυπνίσουν τους μαθητές και θα τους καλλιεργήσουν σφαιρικά  Βελτίωση του μαθήματος, με αποτέλεσμα να έρχονται κοντά στα παιδιά, να τους ανοίγονται και να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης – βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών Ζητούμενο 2: Πώς μεταβάλλεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού; Παράγραφος 1: Τι έκανε παλαιότερα ο εκπαιδευτικός; Πριν από λίγα χρόνια, η απουσία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση επέφερε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στον εκπαιδευτικό.  Πιο συγκεκριμένα, ο παλαιότερος εκπαιδευτικός παρουσιαζόταν ως αυθεντία.  Το μάθημα ήταν ως επί το πλείστον δασκαλοκεντρικό και όχι, μαθητοκεντρικό όπως θα έπρεπε.  Οι μαθητές απλώς αφομοίωναν πληροφορίες από το σχολικό εγχειρίδιο με την καθοδήγηση του εκάστοτε δασκάλου, ενώ πλέον διερευνούν και ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση, κρίνουν ανάμεσα σε ένα πλήθος πληροφοριών και εντοπίζουν την αλήθεια.  Όχι τόση καινοτομία και ευρηματικότητα παλαιότερα στα σχολικά μαθήματα.  Στερεοτυπική παρουσίαση της γνώσης. Παράγραφος 2: Πώς μεταβάλλεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα; Οι νέες τεχνολογίες έχουν μεταβάλει τον ρόλο του σημερινού δασκάλου, καθώς το μάθημα έχει αποβάλει τον δασκαλοκεντρικό του χαρακτήρα και έχει υιοθετήσει ένα περισσότερο μαθητοκεντρικό χαρακτήρα.  Ο σύγχρονος δάσκαλος πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες με τέτοιον τρόπο ώστε να μην καταρρίψουν τον ρόλο του, αλλά αντιθέτως να τον ενισχύσουν.  Ο σύγχρονος δάσκαλος οφείλει να εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες και τις ποικίλες πηγές πληροφοριών που του διαθέτει.  Είναι αρωγός (βοηθός), συνεργάτης και σύμμαχος των παιδιών για την ανακάλυψη της γνώσης και τη διερεύνηση διάφορων φαινομένων σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα.  Να καθοδηγεί διακριτικά τα παιδιά για να εντοπίσουν τις χρήσιμες πληροφορίες.  Να τους δίνει την απαιτούμενη ελευθερία να ανακαλύψουν την αλήθεια και τη γνώση μέσα από τις διάφορες πηγές στο διαδίκτυο.  Να τους αφήνει να εκφραστούν ελεύθερα αξιοποιώντας την τεχνολογία για να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, εργασίες, πρότζεκτ κ.ά. πολλά. Έτσι, θα καλλιεργούνται καθολικά. Γ/ Επίλογος (1 παράγραφος) Από την ανωτέρω αναφορά μας, γίνεται αντιληπτό ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στόχος όλων μας, εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, είναι να μάθουμε να τις χειριζόμαστε και να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να κατορθώνουμε να καλλιεργούμαστε πολύπλευρα και όχι, να καταρρίπτουν την κριτική μας ικανότητα και να μη μας δραστηριοποιούν. Ας συνεργαστούμε όλοι λοιπόν, γι’ αυτόν τον σκοπό! Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
best-online-learning-sites-for-students-2018a.jpg
ΘΕΜΑ: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γνωστή και ως e-learning/distance learning, αποτελεί μία σύγχρονη τάση. Γράψτε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας όπου θα εκφράζετε τις απόψεις σας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Άρθρο = τίτλος - Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα Α/ ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1 παράγραφος) Πολλές χώρες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σήμερα. Στην Ελλάδα, υπάρχουν ακόμη αρκετά προβλήματα και αγκυλώσεις στην αποδοχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση που φαίνονται όμως, να υπερβαίνονται λόγω των δύσκολων που προκαλεί η πανδημία. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές πλευρές αυτού του ζητήματος. Β/ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Ζητούμενο 1: Πλευρές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Παράγραφος 1: Αρνητικά στοιχεία  Έλλειψη προσωπικής επικοινωνίας και επαφής - απρόσωπη σχέση εκπαιδευτή – μαθητή.  Κάποιες φορές, μπορεί να υπάρχει δυσκολία στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.  Έλλειψη εξοικείωσης κάποιων εκπαιδευτικών με τον τρόπο εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να μην κάνουν αποτελεσματικά το μάθημά τους και να αδυνατούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να κεντρίσουν την προσοχή του μαθητή. Παράγραφος 2: Θετικά στοιχεία  Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας - μηδενίζονται οι αποστάσεις και μπορούμε όλοι να επικοινωνήσουμε σε πραγματικό χρόνο από όπου κι αν βρισκόμαστε.  Η Γη μετατρέπεται σε ένα πλανητικό χωριό.  Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες - Ψηφιακός αλφαβητισμός  Εμπλουτισμός του μαθήματος από ποικίλες πηγές πληροφόρησης. Πρόσβαση σε κείμενο, εικόνα και ήχο.  Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας για να ξεχωρίσουμε τις αληθινές από τις ψευδείς πληροφορίες.  Ανάπτυξη συνθετικής ικανότητας: Λαμβάνουμε ποικίλες πληροφορίες από διάφορες πηγές και τις συνδυάζουμε για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα.  Σφαιρική μόρφωση Γ/ Επίλογος (1 παράγραφος): Πρέπει να ενεργοποιηθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα για να ενισχύσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς προβάλλει πολλά πλεονεκτήματα που συντελούν στην ορθή διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε μαθητή.
easter_image_.jpg
ΘΕΜΑ: Το Πάσχα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανικής θρησκείας. Να περιγράψεις πώς πέρασες πέρσι το Πάσχα. Στη συνέχεια, να περιγράψεις τα σχέδιά σου για το εφετινό Πάσχα που θα είναι αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα λόγω της πανδημίας. Α/ Πρόλογος (1 παράγραφος): Γράφουμε κάποια γενικά λόγια για το Πάσχα και το πόσο σπουδαία γιορτή είναι. Το Πάσχα αποτελεί τη σημαντικότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Στη γιορτή αυτή, τιμάμε τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο και δέχτηκε να σταυρωθεί για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Γι’ αυτό, το Πάσχα νηστεύουμε, παρακολουθούμε με κατάνυξη τη θεία λειτουργία την εκκλησία και προσευχόμαστε για το καλό όλων των ανθρώπων πάνω στη Γη. Β/ Κύριο Μέρος Παράγραφος 1: Πώς πέρασα πέρσι το Πάσχα; *Αφού μιλάω για το παρελθόν, θα χρησιμοποιήσω παρελθοντικούς χρόνους (Παρατατικό, Αόριστο και Υπερσυντέλικο). Πέρσι το Πάσχα είχα περάσει πολύ όμορφα με την οικογένειά μου. Πήγαμε… Τη Μ. Δευτέρα και τη Μ. Τρίτη το απόγευμα, παρακολουθήσαμε τη θεία λειτουργία στην εκκλησία μαζί με τους γονείς μου. Ήταν πολύ ήρεμα και κατανυκτικά. Μου άρεσε πολύ! Τη Μ. Τετάρτη, προσκυνήσαμε την εικόνα του Μυστικού Δείπνου στον ιερό μας ναό. Η εικόνα αυτή, παρουσιάζει τον Χριστό να τρώει το τελευταίο δείπνο με τους μαθητές του πριν από τη Σταύρωσή Του. Η Μεγάλη Πέμπτη και η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρες πένθους και λύπης, καθώς ο Χριστός σταυρώθηκε, βασανίστηκε και ξεψύχησε επάνω στον Σταυρό. Τη Μ. Πέμπτη το απόγευμα, η μητέρα μου έφτιαξε πασχαλινά κουλουράκια και τσουρέκια με σοκολάτα που ήταν πεντανόστιμα! Την βοήθησα κι εγώ, φυσικά! Επίσης, βάψαμε όλοι μαζί τα κόκκινα αβγά μας! Το βράδυ της ίδια ημέρας, πήγαμε στην εκκλησία για να βοηθήσουμε στον στολισμό του Επιταφίου. Χρησιμοποιήσαμε πολύχρωμα και ευωδιαστά λουλούδια και καταφέραμε να φτιάξουμε έναν πανέμορφο Επιτάφιο! Τη Μ. Παρασκευή, ακολουθήσαμε όλοι την περιφορά του Επιταφίου. Το Μ. Σάββατο το βράδυ, πήγαμε όλοι στην εκκλησία με τις λαμπάδες μας και φορώντας τα καλά μας ρούχα για να τιμήσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Βεγγαλικά και πυροτεχνήματα φώτισαν την όμορφη αυτή ανοιξιάτικη βραδιά. Την Κυριακή του Πάσχα ήταν η ομορφότερη ημέρα! Ήμουν μαζί με … και… Παράγραφος 2: Πώς σχεδιάζω να περάσω το εφετινό Πάσχα; *Αφού μιλάμε για το κοντινό μέλλον, θα χρησιμοποιήσουμε στιγμιαίο και εξακολουθητικό μέλλοντα ή τη φράση «πρόκειται να…». Εφέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό, καθώς λόγω της πανδημίας που έχει πλήξει όλον τον κόσμο, πρέπει να μείνουμε στο σπίτι μας και να μην κάνουμε μια εκδρομή στους συγγενείς μας. Γίνεται όμως για καλό σκοπό, για τη δική μας ασφάλεια και υγεία. Οπότε, τα σχέδιά μου για το εφετινό Πάσχα είναι διαφορετικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα τηρήσουμε κάποια έθιμά μας. για παράδειγμα, τη Μ. Πέμπτη, θα φτιάξουμε …. μαζί με… Θα γιορτάσουμε την Ανάσταση στο σπίτι μας βλέποντας τη θεία λειτουργία από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο. Την Κυριακή του Πάσχα, θα είμαστε σπίτι μας και… Όσον αφορά στους συγγενείς μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους χάρη στην τεχνολογία, γιατί … Επίλογος (1 παράγραφος): Ολοκληρώνουμε την έκθεσή μας εκφράζοντας μια ευχή. Σαφώς και αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό για να διατηρήσουμε την υγεία μας και την ασφάλειά μας. ωστόσο, εύχομαι το επόμενο Πάσχα να είναι καλύτερο για όλον τον κόσμο!
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Το 2012 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη γέννηση του Βρετανού συγγραφέα Κάρολου Ντίκενς. Για τους περισσότερους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ο Ντίκενς είναι ο μπαμπάς του Όλιβερ Τουίστ, ο άνθρωπος που περιέγραψε τον ζοφερό κόσμο της παιδικής εκμετάλλευσης και φτώχειας στην Αγγλία του 19ου αιώνα, έναν κόσμο που θέλαμε να πιστεύουμε ότι έχει για πάντα χαθεί. Άλλωστε, στον 21ο αιώνα, υποτίθεται ότι όταν μιλάμε για παιδική εργασία και εκμετάλλευση, αναφερόμαστε στον Τρίτο Κόσμο, καθώς στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο έχει εξαλειφθεί. Κι όμως, στην πλούσια Γηραιά Ήπειρο της υποχρεωτικής εννεαετούς εκπαίδευσης για τα παιδιά, η παιδική εργασία δεν εξαφανίστηκε ποτέ και τώρα με την κρίση αυγαταίνει. Σχεδόν καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν στέλνει όλα τα παιδιά της στο σχολείο, αλλά τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής εργασίας συναντώνται στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και όλο και περισσότερο, στις χώρες του Νότου. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα, την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα στοιχεία για την παιδική εργασία που αναφέρονται δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα, καθώς δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου στην πλειοψηφία των κρατών, όπως και στη χώρα μας. Άλλωστε, οι αριθμοί δεν θα μπορούσαν να είναι ακριβείς, όταν καταμετρούν παιδικές ψυχικές «πληγές». Τις περισσότερες μάλιστα, φορές υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι γονείς. Γονείς, για τους οποίους η τιμωρία δεν ήρθε ποτέ. Φαίνεται πως η πραγματικότητα κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την καθιέρωση της 12ης Ιουνίου ως της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της παιδικής εργασίας και ειδικότερα κατά του περιορισμού της παράνομης διακίνησης παιδιών από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την εργασία των ανηλίκων είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις της 138ης διεθνούς σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 ετών να εκτελούν ελαφρές εργασίες. Για τις προσπάθειες καθορισμού προϋποθέσεων εργασίας των ανηλίκων συντάχθηκε προεδρικό διάταγμα που αφορά σε κάθε ανήλικο κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με αυτό, ορίζεται ως παιδί, κάθε νέος που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του ή όποιος νέος υπόκειται ακόμα σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση. Παράλληλα, απαγορεύεται η εργασία των παιδιών, εκτός αυτών που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους -κατόπιν αδείας της Επιθεώρησης Εργασίας- και μπορούν να εργαστούν υπό προϋποθέσεις σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές. Επιπλέον, το Π.Δ. απαγορεύει την υπερωριακή και νυχτερινή απασχόληση από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί των νέων κάτω των 18 ετών. Θέτει όρους εργασίας προστατεύοντας τους ανήλικους από ειδικούς κινδύνους -φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες - τους οποίους διατρέχει η υγιεινή, η ασφάλεια και ανάπτυξή τους. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα; Υπολογίζεται ότι τα εργαζόμενα ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας, αγγίζουν τα 246 εκατομμύρια ανά τον κόσμο, από τα οποία τα 171 εκατομμύρια εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, χωρίς την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ συναντάμε περίπου 50.000 παιδιά να δουλεύουν σε εργοστάσια, χωράφια και καταστήματα. Η μαθητική διαρροή που αποκαλύπτει ο πίνακας, συνδέεται άμεσα με την παιδική εργασία, αφού σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επτά στους δέκα μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο βρίσκουν διέξοδο σε βοηθητικές εργασίες. Το πρόβλημα παραμένει οξύ σε ορεινούς νομούς της κεντρικής και δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά. Η φτώχεια, οι άνισες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή, το αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον και η προκατάληψη απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες εντείνουν τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, μέσα στα οποία εντάσσεται και η παιδική εργασία και εκμετάλλευση. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 2. Να κάνετε δομική ανάλυση της τρίτης παραγράφου του κειμένου (Στην Ελλάδα…Εργασίας). 3. Με ποιον τρόπο/ ποιους τρόπους αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του κειμένου (Άλλωστε… του Νότου); 4. Με ποιον τρόπο/ ποιους τρόπους αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου (Η μαθητική…εκμετάλλευση); 5. Η μαθητική διαρροή (…) συνδέεται άμεσα με την παιδική εργασία: Χρησιμοποιήστε αυτήν την πρόταση ως θεματική πρόταση για να αναπτύξετε μία παράγραφο. 6. Να βρείτε συνώνυμα για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μπαμπάς, φτώχειας, έχει εξαλειφθεί, αυγαταίνει, αντικατοπτρίζουν. 7. Να βρείτε αντώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου: πλούσια, πλειοψηφία, ακριβείς, υπεύθυνοι, ανηλίκους. 8. Καλλιτεχνικές, ραδιοφωνικές, προγράμματα, δυνατότητα, προκατάληψη: Να σχηματίσετε μία πρόταση με κάθε μία από τις λέξεις του κειμένου ώστε να φαίνεται το νόημά της. 9. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως δήλωση ή συνυποδήλωση: o Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα, την υποχρεωτική εκπαίδευση. o Άλλωστε, οι αριθμοί δεν θα μπορούσαν να είναι ακριβείς, όταν καταμετρούν παιδικές ψυχικές «πληγές». o Η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την εργασία των ανηλίκων είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις της 138ης διεθνούς σύμβασης εργασίας. o Το πρόβλημα παραμένει οξύ σε ορεινούς νομούς της κεντρικής και δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά. o (…) συναντάμε περίπου 50.000 παιδιά να δουλεύουν σε εργοστάσια, χωράφια και καταστήματα. 10. Η παιδική εργασία αποτελεί μια σύγχρονη κοινωνική μάστιγα και καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Ως ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αναρτήστε ένα κείμενο στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, στο οποίο να εξετάζετε τα αίτια πρόκλησης αυτού του δυσάρεστου κοινωνικού φαινομένου. Στη συνέχεια, προτείνετε τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της παιδικής εργασίας.
Σε μια επιστολή προς τον Διευθυντή του σχολείου σας ως μέλος του 15μελούς να απαριθμήσετε μερικά από τα βασικά προβλήματα του σχολείου σας και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής τους. Αθήνα, 4/4/2020 Αξιότιμε κ. Διευθυντά του σχολείου μας, Η εκπαίδευση στη χώρα μας εξακολουθεί και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ακόμη και σήμερα. Μερικά από αυτά μάλιστα, αντικατοπτρίζονται και στο δικό μας σχολείο. Η πληθώρα των προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος αφορά τόσο σε ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε δυσχέρειες του τρόπου διδασκαλίας των σημερινών μαθητών. Η σπουδαιότητα αυτών των προβλημάτων λοιπόν, πρέπει να οδηγήσει στην αφύπνιση όλων των φορέων κοινωνικοποίησης και παιδείας για τη σταδιακή μείωσή τους. Αρχικά, στο σύγχρονο σχολείο παρουσιάζονται ποικίλα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Για παράδειγμα, παρατηρείται έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών και μάλιστα, σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και άλλου τεχνολογικού υλικού. Επιπροσθέτως, παρατηρείται και έλλειψη ειδικών εργαλείων και οργάνων του εργαστηρίου μας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διεξαγωγή των πειραμάτων στα μαθήματα της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί και μειωμένο αθλητικό υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της γυμναστικής για την καλύτερη δυνατή φυσική μας άσκηση. Καλό θα ήταν να υπήρχε και αίθουσα άθλησης ή ένα κλειστό γήπεδο, όπου θα μπορούσαμε να ασκηθούμε τον χειμώνα σε περιπτώσεις κακοκαιρίας. Πέρα από τις κτιριακές ελλείψεις, παρατηρούνται και αγκυλώσεις στον σημερινό τρόπο εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμένει αγκυλωμένη σε παλαιές μορφές και απηρχαιωμένους τρόπους προσέγγισης. Αντιθέτως, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να προσπαθεί ανελλιπώς να βελτιώνει και να εξελίσσει τις μεθόδους και τους τρόπους εκπαίδευσης και διδασκαλίας των μαθητών. Οι σημερινοί μαθητές δέχονται πολυποίκιλα ερεθίσματα από τις νέες τεχνολογίες και τις πάμπολλες πηγές με τις οποίες έρχονται σε επαφή, με απόρροια να απαιτούν περισσότερα από το σημερινό σχολείο και από τον σύγχρονο δάσκαλο. Επομένως, πρέπει οι εκπαιδευτικοί σήμερα να ξέρουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να τις ενσωματώνουν στο μάθημά του για να προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών τους. Έτσι, οι αγκυλώσεις ορισμένων εκπαιδευτικών τους απομακρύνουν από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο μάθημά τους. Επιπροσθέτως, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται μια ανανέωση, για να δίνει περισσότερες ευκαιρίες και ιδέες στους εκπαιδευτικούς για εμπλουτισμό των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής πράξης, γενικώς. Επομένως, οι δυσχέρειες αυτές καθιστούν απαραίτητη την αφύπνιση όλων μας, μαθητών και εκπαιδευτικών, για την αντιμετώπισή τους και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου μας, οφείλουμε να στείλουμε μια συστατική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και να γνωστοποιήσουμε στην πολιτεία και τους αρμόδιους τις ελλείψεις που παρουσιάζει το σχολείο μας. Οφείλουμε όμως, όλοι μας να μεριμνούμε για την καθαριότητα και τον σεβασμό όλων των σχολικών χώρων. Μία ωραία ιδέα θα ήταν να αναλάβουμε εμείς οι μαθητές την περιποίηση του προαυλίου και του σχολικού κήπου. Τα ζητήματα εκπαίδευσης απαιτούν επίσης συνεργασία και ενεργοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η αδυναμία κάποιων εκπαιδευτικών να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων μαθητών μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενημέρωσή τους και την επιμόρφωσή τους από το κράτος. Προγράμματα επιμόρφωσης για το πώς εντάσσονται και αξιοποιούνται δημιουργικά οι νέες τεχνολογίες σε κάθε μάθημα πρέπει να παρακολουθηθούν από κάθε εκπαιδευτικό. Με αυτόν τον τρόπο, ο σημερινός εκπαιδευτικός εμπλουτίζει το μάθημά του, δίνει επιπλέον πηγές έρευνας στους μαθητές του, καλλιεργώντας έτσι την κριτική του σκέψη. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να διερευνούν και να αναζητούν μόνοι τους τη γνώση και την αλήθεια. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνεργάζονται με τους μαθητές τους και να κάνουν περαιτέρω δραστηριότητες για να τους καλλιεργούν σφαιρικά. Για παράδειγμα, περιβαλλοντικές δράσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παρακολούθηση θεάτρου, όπως και θεατρική ομάδα στο σχολείο, επισκέψεις σε μουσεία αποτελούν μερικές μόνο από τις περαιτέρω δραστηριότητες που θα συντελέσουν στην πολύπλευρη μόρφωση των σημερινών παιδιών. Από τα παραπάνω προβλήματα και τις αγκυλώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος γενικά, γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε και να εργαστούμε σκληρά για την αντιμετώπισή τους. Οπότε, αξίζει να προσπαθήσουμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές, για τη μείωση αυτών των προβλημάτων και των δυσάρεστων συνεπειών που προκαλούν σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής ζωής και πορείας. Με εκτίμηση, Γ.Ν.
dorean_ekpaideusi.jpg

Κατανοώντας τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας που προσπαθεί να προσφέρει βοήθεια στο παιδί της, σας προσφέρουμε δωρεάν υλικό για όλες τις τάξεις της μέσης εκπαίδευσης (ασκήσεις και βίντεο για ευκολότερη αφομοίωση της σχολικής ύλης).

Continue reading

© 2012 - 2018 www.acwa.info
#ACWA Athena Creative Writing Academy.
Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist
National and Capodistrian University of Athens.
Designed with Respect by CareerPlus.