Skip to main content

Θέματα Εκθέσεων Λυκείου

ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 1: Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί η γλώσσα αποδεικνύει την κοινωνική φύση του ανθρώπου; Πώς υποστηρίζετε ότι η γλώσσα έχει δύναμη στη ζωή μας; Να αναφέρετε επιχειρήματα και παραδείγματα. Το κείμενό σας πρόκειται να εκφωνηθεί σε μια συνέλευση της Βουλής των Εφήβων (500-600 λέξεις).
*Μπορούμε να διαβάσουμε από τους Θεματικούς Κύκλους, τα κείμενα στις σελίδες: 12-14 και 17-18.

ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 2: Η γλώσσα, η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπινου μυαλού, αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό. Ωστόσο, η γλώσσα μπορεί να υποστεί και φθορά. Ποιοι παράγοντες φθείρουν μια γλώσσα; Με ποιους τρόπους μπορεί να αντιστραφεί η φθορά μιας γλώσσας ώστε να σωθεί; Να επιχειρηματολογήσετε και να αναφέρετε παραδείγματα για να υποστηρίξετε τις απόψεις σας. Υποθέστε ότι το κείμενό σας θα δημοσιευτεί σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με ζητήματα γλώσσας (500-600 λέξεις).
*Μπορούμε να μελετήσουμε τα κείμενα των Θεματικών Κύκλων στις σελίδες: 20-21, 22-23, 24-25.

ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 3: Πολλοί κατηγορούν τη νεολαία ότι δεν ξέρει να χειρίζεται σωστά την ελληνική γλώσσα και μάλιστα, ότι προκαλεί τη φθορά της. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με αυτό το ζήτημα; Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη για τη μελέτη και τη σπουδή της γλώσσας στους νέους; Υποθέστε ότι το κείμενό σας θα εκφωνηθεί σε μια εκδήλωση με θέμα τη γλώσσα που θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 4: Οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι της γλώσσας μας, αλλά και κάθε γλώσσας του κόσμου. Ωστόσο, παρατηρείται πλέον μια συρρίκνωση, ακόμα και νέκρωση των διαλέκτων. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο; Ποιες οι συνέπειες αυτού του γλωσσικού φαινομένου; Να αναλύσετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στη σχολική σας εφημερίδα (500-600 λέξεις).
*Μπορούμε να μελετήσουμε τα κείμενα των σελίδων 37-40 από τους Θεματικούς Κύκλους.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣΗ 5: Ο διάλογος αποτελεί καρπό της δημοκρατίας και έναν από τους καλύτερους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και διαφορών. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προϋποθέσεις του εποικοδομητικού διαλόγου; Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη συνείδηση των ανθρώπων -ήδη από μικρή ηλικία- ώστε να διενεργούν εποικοδομητικούς διαλόγους με τους συνομιλητές τους σε όλα τα επίπεδα; Να αναλύσετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε ένα άρθρο για το σχολικό σας περιοδικό.
*Μπορούμε να μελετήσουμε τα κείμενα των σελίδων 41-45 και 46-48 από τους Θεματικούς Κύκλους.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 6: Το χάσμα των γενεών αποτελεί ένα φυσιολογικό κοινωνικό φαινόμενο, κατά το οποίο παρατηρείται μια δυσκολία επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους και τους μεγαλύτερους. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο; Μπορούν να κάνουν κάτι οι διαφορετικές γενιές ώστε να έρθουν πιο κοντά και να επικοινωνήσουν ουσιαστικά; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο που εκφωνείται σε σχετική εκδήλωση του σχολείου σας.
*Μπορούμε να διαβάσουμε τα κείμενα από τους Θεματικούς Κύκλους στις σελίδες 58-61, 62-64, 66-70.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 7: Το χάσμα των γενεών και οι συνακόλουθες διαφορές νέων και μεγαλύτερων αντανακλώνται και μέσα από τον τρόπο χειρισμού της γλώσσας. Ποιες οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ νέων και μεγαλύτερων και για ποιον λόγο υπάρχουν; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο; Να αναλύσετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας.
ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 8: Ο έρωτας αποτελεί ένα πολύ δυνατό συναίσθημα που εξυμνήθηκε ήδη από την αρχαιότητα. Ποια αποτελέσματα μπορεί να υπάρξουν για έναν ερωτευμένο άνθρωπο; Με ποιους τρόπους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ερωτικό συναίσθημα ειδικά σε νεαρές ηλικίες, ώστε να μετριάσουμε τα αρνητικά απότοκα; Να αναπτύξετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε μια ομιλία σας σε μια ημερίδα ψυχολογικών θεμάτων στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας.
*Μπορούμε να μελετήσουμε το κείμενο στις σελίδες 82-83 των Θεματικών Κύκλων.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 9: Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση κατέχουν τον δικό τους ρόλο στη ζωή μας. Ποιες είναι οι διαφορές ψυχαγωγίας και διασκέδασης; Ποια τα οφέλη της ψυχαγωγίας για το άτομο; Να αναλύσετε τις απόψεις σας και να αναφέρετε παραδείγματα σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων που θα δημοσιευτεί στη σχολική σας εφημερίδα.
*Μπορούμε να μελετήσουμε τα κείμενα από τους Θεματικούς κύκλους, σελ. 86-89.


ΘΕΜ ΕΚΘΕΣΗΣ 10: Ο ελεύθερος χρόνος ολοένα και μειώνεται τη σημερινή εποχή σε άτομα όλων των ηλικιών. Για ποιους λόγους παρατηρείται μείωση του ελεύθερου χρόνου τη σημερινή εποχή, ειδικά στους νέους; Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η εποικοδομητικά ο ελεύθερος χρόνος των σύγχρονων ανθρώπων; Υποθέστε ότι το κείμενό σας αποτελεί μια εργασία που εκπονείται στο πλαίσιο της συνέλευσης της Βουλής των Εφήβων (500-600 λέξεις).
*Μπορούμε να μελετήσουμε τα κείμενα των σελίδων 90-96 των Θεματικών Κύκλων.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 11: Η εργασία αποτελεί άλλοτε έκφραση δημιουργικότητας και άλλοτε μέσο αλλοτρίωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Στην προσπάθειά μας να αποδεσμευτούμε από την εργασιακή αλλοτρίωση, επιλέγουμε μη υγιείς μορφές διασκέδασης και όχι ψυχαγωγίας. Πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να ξεφύγει από την αλλοτριωτική βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου και να αναπτύξει μια πιο ισορροπημένη σχέση με την εργασία του, αλλά και τον εαυτό του; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στο σχολικό σας περιοδικό (500-600 λέξεις).
*Μπορούμε να μελετήσουμε τα κείμενα των σελίδων 90-96 και 212-213 των Θεματικών Κύκλων.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 12: Το αθλητικό πνεύμα αναπτύχθηκε ήδη από την αρχαία Ελλάδα και διαδόθηκε μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων σε όλον τον κόσμο. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του αθλητικού ιδεώδους; Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί στους σύγχρονους ανθρώπους, ειδικά στους εφήβους; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφημερίδα (500-600 λέξεις).
*Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους Θεματικούς Κύκλους, σελ. 100-102.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 13: Ο αθλητισμός αποτελεί πλέον μια ισχυρή βιομηχανία στην εποχή μας, καθώς συνδέεται με ποικίλες χρηματοδοτικές εταιρείες -τους λεγόμενους χορηγούς- και γενικότερα, τις υλικές απολαβές μέσω του πρωταθλητισμού. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι συνέπειες της βιομηχανοποίησης του αθλητισμού; Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το αρνητικό φαινόμενο; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε μια εργασία σας που εκφωνείται για τη Βουλή των εφήβων (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί κύκλοι, σελ. 105-114.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 14: Ο χουλιγκανισμός αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας, που δυστυχώς έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις σε πολλές χώρες, αλλά και στη δική μας. Για ποιους λόγους μπορεί να προκληθεί αυτό το φαινόμενο; Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες; Μπορείτε να προτείνετε κάποιους τρόπους αντιμετώπισης; Να αναλύσετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας με ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στη διαδικτυακή εφημερίδα του σχολείου σας.
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 115-117.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 15: Το ένδυμα αποτελούσε ανέκαθεν ένα βασικό στοιχείο του ανθρώπου και διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο. Ποια είναι η ευρύτερη σημασία του ενδύματος για το άτομο; Οι μόδες που κυκλοφορούν κατά καιρούς στα ρούχα μας είναι θετικές ή αρνητικές για το άτομο; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε μια ομιλία σας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 128-139.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 16: Η λογική και το συναίσθημα αποτελούν δύο πόλους στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Τι συμβαίνει όταν το ένα καλύπτει το άλλο; Πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να μάθει να διαχειρίζεται τόσο το συναίσθημα όσο και τη λογική του ώστε να υπάρχει ισορροπία στη ζωή του; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα άρθρο για το σχολικό περιοδικό σας (500-600 λέξεις).


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 17: Η παραπληροφόρηση -τα λεγόμενα fake news- αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στις μέρες μας. Ποιοι λόγοι πιστεύετε ότι έχουν οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα σύγχρονα ΜΜΕ; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε μια ομιλία σας για το πνευματικό κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 171-180.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 18: Η πολιτική διαδραματίζει έναν καταλυτικό ρόλο στον χώρο της δημοσιογραφίας. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της πολιτικής στον δημοσιογραφικό χώρο; Πιστεύετε ότι ο τρόπος που προβάλλεται η πολιτική μέσα από τα ΜΜΕ είναι ο κατάλληλος ή αντιθέτως, οδηγεί στην αποπολιτικοποίηση των ανθρώπων, ειδικά των νέων και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε μια εργασία σας που εκπονείται για τη Βουλή των Εφήβων.
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 181-182.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 19: Οι σημερινοί δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προβολή πολιτιστικών θεμάτων, όπως λ.χ. το θέατρο, ο κινηματογράφος, το βιβλίο και γενικότερα οι τέχνες. Ποιοι λόγοι έχουν οδηγήσει σε αυτό το αρνητικό φαινόμενο; Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να περιοριστεί και να αντιμετωπιστεί; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα εκφωνηθεί σε μια σχολική εκδήλωση (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί κύκλοι, σελ. 183-184.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 20: Ο εθισμός στην οθόνη αποτελεί ένα σοβαρό φαινόμενο που μαστίζει τους νέους ανθρώπους. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Ποιες συνέπειες μπορεί να επιφέρει αυτό το φαινόμενο; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε μια ομιλία σας για μια σχετική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο σχολείο σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 186-188.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 21: Η υπερκατανάλωση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου και ανθρώπου. Αναφέρεται σε υπερβολική κατανάλωση προϊόντων κάθε είδους, αλλά και υπηρεσιών. Ποιες είναι οι αιτίες αυτού του φαινομένου; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο για το σχολικό περιοδικό σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 193-202.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 22: Η διαφήμιση αποτελεί έναν βασικό παράγοντα της σύγχρονης οικονομίας. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της διαφήμισης σήμερα και πώς θα μπορούσε αυτός να βελτιωθεί; Να αναπτύξετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στην κοινωνική στήλη της διαδικτυακής εφημερίδας του δήμου σας (500-600 λέξεις).
Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 203-207.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 23: Βασικός στόχος των σύγχρονων διαφημιστών αποτελούν τα παιδιά και οι έφηβοι. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι αυτές οι κοινωνικές ομάδες αποτελούν τον στόχο των διαφημιστών; Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπισή του; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που εκφωνείται για το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 208-209.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 24: Η εργασία αποτελεί μια βασικό μέσο τόσο για την επιβίωση όσο και για την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της εργασίας; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να επιλέξουν το κατάλληλο επάγγελμα; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας και τα παραδείγματά σας σε ένα κείμενό σας που θα εκφωνηθεί στη Βουλή των Εφήβων (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί κύκλοι, σελ. 212-218.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 25: Ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο, το λεγόμενο mobbing, αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο που λαμβάνει ευρείες διαστάσεις στις μέρες μας και ταλανίζει κυρίως νέους ανθρώπους και εργαζομένους χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό και ψυχολογικό φαινόμενο; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Να αναλύσετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε μια εργασία σας που θα παρουσιαστεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 26: Η συστηματική εξέλιξη και εφαρμογή της ψηφιακής εργασίας ή τηλεργασίας αποτελεί μια πραγματικότητα που επεκτάθηκε και ενισχύθηκε ειδικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας; Πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί ορθά στα ελληνικά εργασιακά δεδομένα; Να αναπτύξετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε ένα άρθρο σας που θα δημοσιευτεί στη διαδικτυακή εφημερίδα του δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 228-229.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 27: Ο ρατσισμός αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα αίτια παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις μέρες μας. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια του ρατσισμού σε κάθε μορφή του; Ποιες οι συνέπειες που μπορεί να αποφέρει αυτό το κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο; Να αναλύσετε τις απόψεις σας και να αναφέρετε παραδείγματα σε μια εργασία σας που θα εκπονηθεί για τη Βουλή των Εφήβων (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 232-241.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 28: Ο ρατσισμός είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο που δυστυχώς εξελίσσεται στην εποχή μας, έχοντας σοβαρά αποτελέσματα. Πώς η προβληματική κοινωνικοποίηση του ατόμου μπορεί να τον ωθήσει στην καλλιέργεια του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και με ποιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Να αναλύσετε τις σκέψεις και τις απόψεις σας με ένα άρθρο σας στο διαδικτυακό περιοδικό του σχολείου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 240-247.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 29: Η τέχνη σε διάφορες μορφές της (ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική, φωτογραφία, χορός κ.ά.) αποτελεί την πιο ελεύθερη έκφραση του ανθρώπου. Ποια πιστεύετε ότι είναι η λειτουργία της τέχνης; Πώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων η επαφή τους με την τέχνη; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο σας για το σχολικό περιοδικό σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 253-265 και 278.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 30: Η μάθηση αποτελεί μια βασική επιδίωξη των ανθρώπων σε κάθε ηλικία και εποχή. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η μάθηση στη ζωή μας; Ποια αποτελέσματα μπορεί να έχει η ουσιαστική μάθηση; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε μια ομιλία που εκφωνείται σε σχετική εκδήλωση στο σχολείο σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί κύκλοι, σελ. 272-276.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 31: Η παιδεία και η εκπαίδευση είναι διαφορετικές έννοιες κατ’ ουσία. Πώς αντιλαμβάνεστε την εκπαίδευση και πώς την παιδεία; Πιστεύετε ότι το σύγχρονο σχολείο προσφέρει απλώς εκπαίδευση ή μπορεί να καλλιεργήσει και την παιδεία; Να αναπτύξετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας και να αναφέρετε παραδείγματα σε ένα κείμενο που εκπονείται για μια εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί κύκλοι, σελ. 279-280 283-284.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 32: Ο δάσκαλος αποτελεί μια καταλυτική φυσιογνωμία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή/της μαθήτριάς του. Πώς πρέπει να είναι διαμορφωμένη η προσωπικότητα του ιδανικού δασκάλου; Ποια τα αποτελέσματα να υπάρχουν συνειδητοποιημένοι και καλοί δάσκαλοι για τους σημερινούς μαθητές/φοιτητές/σπουδαστές κάθε βαθμίδας και ηλικίας; Να αναλύσετε τις σκέψεις και τις απόψεις σας και να αναφέρετε σχετικά παραδείγματα σε ένα κείμενό σας που θα εκφωνηθεί σε σχετική εκδήλωση στο σχολείο σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 281-282, 285-289.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 33: Τα μνημεία μας αποτελούν τα απομεινάρια του πολιτισμού μας και αναδεικνύουν την πολιτιστική μας αξία και κληρονομιά. Πώς αντιμετωπίζονται τα μνημεία της χώρας μας σήμερα και πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν κανονικά; Ποιο το κέρδος από τη φροντίδα που πρέπει να δείξουν οι αρχές, αλλά και οι πολίτες για τα μνημεία της Ελλάδας; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε μια ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί κύκλοι, σελ. 294-306.
ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 34: Τα μουσεία θεωρούνται χώροι εκπαίδευσης και πνευματικής διαμόρφωσης. Πρόκειται για τη λεγόμενη μουσειακή εκπαίδευση. Ποια θέση έχει η μουσειακή εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Ποια τα αποτελέσματα από την καλλιέργεια της μουσειακής εκπαίδευσης; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στη διαδικτυακή εφημερία του δήμου σας (500-600 λέξεις).
ΘΕΜΑ ΚΕΘΕΣΗΣ 35: Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να προστατευτεί η πολιτιστική μας κληρονομιά; Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρούνται όλες οι πολιτιστικές παραδόσεις της πατρίδας μας, αλλά και κάθε χώρας και λαού γενικότερα; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα εκφωνηθεί σε μια πολιτιστική εκδήλωση στο κέντρο του δήμου σας (500-600 λέξεις).
ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 36: Ο τουρισμός αποτελεί μια βασική πηγή εσόδων για την Ελλάδα. Ποια τα αποτελέσματα του τουρισμού -ξένου και εγχώριου- για τη χώρα μας σήμερα; Πώς πρέπει να καλλιεργηθεί ο τουρισμός στην εποχή μας ώστε να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα; Να αναλύσετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας και να αναφέρετε παραδείγματα σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 312-325.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 37: Το οικολογικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της σημερινής εποχής. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια της κλιματικής αλλαγής και με ποιους τρόπους μπορεί να αντιστραφεί; Να αναλύσετε τις σκέψεις σας και να αναφέρετε παραδείγματα σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 329-343.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 38: Η διαφήμιση ωθεί στην υπερκατανάλωση, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες του οικολογικού προβλήματος. Πώς πιστεύετε ότι η υπερκατανάλωση οδηγεί στην κλιματική αλλαγή; Με ποιους τρόπους μπορεί να ανανεωθούν οι φυσικές πηγές ενέργειας; Να αναλύσετε τις σκέψεις και τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 329-343.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 39: Η μελέτη και η έρευνα του διαστήματος έχει κερδίσει έδαφος σε πολλές χώρες του κόσμου πλέον. Ποια αποτελέσματα μπορεί να έχει η αστρονομική έρευνα και τι μπορεί να προσφέρει στον σύγχρονο άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο; Πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχιστεί ή να περιοριστεί; Να αναλύσετε τις απόψεις σας και τις σκέψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 348-353.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 40: Η επιστήμη αποτελεί δύναμη για τον σύγχρονο άνθρωπο, καθώς τον έχει ωφελήσει σε πολλά επίπεδα. Να αναλύσετε τα οφέλη της επιστήμης, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί αυτή να επιφέρει σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στη διαδικτυακή εφημερίδα του σχολείου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 360-366 και 370-371.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 41: Η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος ολοένα και περισσότερο στην εποχή μας. Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης; Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις και περιστάσεις της ζωής μας; Να αναλύσετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο που θα δημοσιευτεί στο σχολικό διαδικτυακό περιοδικό σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 357-359 και 367-369.


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 42: Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στη ζωή μας. Πώς έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές σχέσεις και επαφές μας και ποια τα αποτελέσματα αυτής της επίδρασης; Να αναλύσετε τις σκέψεις σας και να αναφέρετε παραδείγματα σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στο σχολικό περιοδικό σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 375-377.


ΘΕΜΑ 43: Τη σημερινή εποχή, η ανθρώπινη ελευθερία βάλλεται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες. Ποια είναι τα αίτια της παραβίασης της ελευθερίας, ειδικά των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων; Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η ελεύθερη συνείδηση των σύγχρονων ανθρώπων; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 380-387


ΘΕΜΑ 44: Ο πόλεμος θεωρείται μια παρωχημένη μέθοδος επίλυσης προβλημάτων ανάμεσα στα σύγχρονα κράτη. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη της ειρήνης και τι μπορεί να κερδηθεί από την αποφυγή του πολέμου; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα εκφωνηθεί στη Βουλή των Εφήβων (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 399-404


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 45: Η θανατική ποινή αποτελεί μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες του κόσμου. Επιπλέον, κάποιες χώρες επιθυμούν την επαναφορά της. Ποια αίτια θεωρείτε ότι προκαλούν την υποστήριξη της θανατικής ποινής στον σύγχρονο κόσμο και γιατί δεν πρέπει να υποστηριχθεί η συνέχεια ή η επάνοδός της; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα εκφωνηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 46: Η δικαιοσύνη αποτελεί -και πρέπει να αποτελεί- ένα βασικό χαρακτηριστικό τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης συγκρότησης ενός ορθού συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και γενικότερης καλλιέργειας του αισθήματος δικαίου; Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στη διαδικτυακή εφημερίδα του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 405-409


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 47: Στη σημερινή εποχή, κυριαρχεί η ψευδολογία και η συνομωσιολογία εξαιτίας των πολύπλοκων κοινωνικών συνθηκών. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι κυριαρχεί το ψέμα και η υποκρισία στη σύγχρονη κοινωνία; Υπάρχει άραγε η απόλυτη αλήθεια και πώς μπορεί να αναζητηθεί; Ποια τα αποτελέσματα για μια κοινωνία που αναζητά και πασχίζει για την αλήθεια; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφημερίδα (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 427-435


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 48: Ο ελληνισμός έλαβε πολλές και ποικίλες μορφές στην πάροδο των αιώνων. Ποιο είναι το έντονο πρόβλημα της πολιτισμικής ταυτότητας του ελληνικού λαού; Πώς πρέπει ο ελληνισμός να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσκολία διαμόρφωσης και προσδιορισμού της πολιτιστικής του ταυτότητας; (500-600 λέξεις)
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 450-451


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 49: Η μαζοποίηση αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας και εποχής. Ποια τα πιθανά αποτελέσματα αυτού του φαινομένου και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Να αναλύσετε τις απόψεις και τις σκέψεις σας σε ένα κείμενό σας που εκπονείται για μια σχετική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί κύκλοι, σελ. 463-465


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 50: Στις μέρες μας, παρατηρείται μια σοβαρή έλλειψη ενδιαφέροντος μεγάλης μερίδας των πολιτών για τα κοινά. Ειδικά στους νέους, παρατηρείται ότι έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον τους για τα διάφορα πολιτικά ζητήματα. Σε ένα κείμενό σας που εκφωνείται στη Βουλή των Εφήβων, να αναφερθείτε στους λόγους που προκαλούν αυτό το φαινόμενο, αλλά και σε πιθανές λύσεις που πρέπει να ευρεθούν (500-600 λέξεις).


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 51: Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα σύγχρονο και εν εξελίξει φαινόμενο που είναι δύσκολο να κριθεί. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη και ποιοι οι κίνδυνοι που παραμονεύουν σε αυτό το περίπλοκο φαινόμενο; Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να αποφευχθούν τα μειονεκτήματά του όσο γίνεται; Να αναλύσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που εκφωνείται σε μια σχετική εκδήλωση στο σχολείο σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 466-469


ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 52: Η Ελλάδα αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ισχυροποιήσει τη θέση της στην ΕΕ, καθώς υπάρχουν άλλα ισχυρότερα κράτη από πολλές απόψεις κι έτσι, οφείλει να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων της Ένωσης; Με ποιους τρόπους μπορεί να ισχυροποιηθεί η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ; Ποια τα αποτελέσματα της ισχυροποίησης της θέσης της; Να εκφράσετε τις σκέψεις και τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας (500-600 λέξεις).
*Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 47-473

#Λύκειο, #θεματαεκθεσεων

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Προβολές: 1899