Skip to main content

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΚΘΕΣΗ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΜΑΛΑΠΑΝΗ, Ma Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η εργασία αποτελεί μία βασική ανάγκη του ανθρώπου και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της. Πώς επηρεάζει η οικογένεια το άτομο στην επιλογή εργασίας; (Ζ1) Πώς είναι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας σήμερα (Ζ2) και πώς αντιδρά ο έφηβος σε αυτήν την πίεση; (Ζ3) Να προτείνετε κάποιους τρόπους αντιμετώπισης ώστε να βελτιωθεί η συμβουλευτική σχέση των γονέων με τα παιδιά τους στην επιλογή επαγγέλματος. (Ζ4) Φανταστείτε ότι εκθέτετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενό σας που εκφωνείτε σε σχετική εκδήλωση του σχολείου σας.

 

Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές,

Η εργασία αποτελούσε ανέκαθεν σημαντική δραστηριότητα για κάθε άνθρωπο, καθώς δεν είναι μόνο μέσο επιβίωσης, αλλά και μέσο κοινωνικοποίησης και προσφοράς. Έτσι, οι γονείς διαδραμάτιζαν πάντοτε ενεργό ρόλο στην επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους. Αυτή η συμβουλευτική σχέση όμως, δεν έχει πάντοτε θετικό αντίκτυπο, με αποτέλεσμα να πρέπει να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της συμβουλευτικής σχέσης των γονέων προς τα παιδιά τους.

Η οικογένεια προτρέπει συχνά τους εφήβους στην επιλογή επαγγέλματος με βάση τα δικά τους κριτήρια. Προβάλλουν συνήθως βιώσιμες εργασίες που θεωρούν ότι θα εξασφαλίσουν στα παιδιά τους τα προς το ζην χωρίς πολύ κόπο. Ωστόσο, πολλές φορές θέτουν φραγμούς στα όνειρα και τις φιλοδοξίες των παιδιών τους, με απόρροια να τα καταπιέζουν. Μάλιστα, συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι για τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας κι έτσι, προσφέρουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν κατευθύνουν σωστά τα παιδιά τους.

            Οι φόβοι των γονιών είναι όμως δικαιολογημένοι, καθώς η σύγχρονη αγορά εργασίας έχει αυξημένο βαθμό δυσχερειών. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι οφείλουν να έχουν πτυχία και πιστοποιημένες γνώσεις σε πολλά και ποικίλα πεδία. Επιπλέον, χρειάζεται η γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ είναι απαραίτητη και η δια βίου εκπαίδευση (παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων). Μία ακόμη δυσκολία είναι οι μειωμένες θέσεις εργασίας, μια απόρροια της τεχνολογικής ανάπτυξης, διότι κάποια επαγγέλματα έχουν εκλείψει αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσοστό ανεργίας. Τέλος, η παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας έχει συντελέσει στην αύξηση του ανταγωνισμού. Άρα, οι συνθήκες της σημερινής εργασιακής αγοράς είναι δύσκολες και απαιτητικές.

            Οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις στους σημερινούς εφήβους. Για παράδειγμα, κάποιοι έφηβοι βιώνουν την ανασφάλεια, το άγχος και τον φόβο για την επαγγελματική τους πορεία. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι αντιδρούν με έντονο τρόπο, επαναστατικότητα και πολλές φορές, ακόμη και βίαια ξεσπάσματα, καθώς νιώθουν ότι δεν έχουν την απαιτούμενη καθοδήγηση και στήριξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχουν και ώριμοι έφηβοι που αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και καταβάλλουν προσπάθειες να διαμορφωθούν κατάλληλα για να μπορέσουν να ενταχθούν στην εργασιακή αγορά του μέλλοντος.

            Κάτω από αυτές τις δυσκολίες, οι σημερινοί γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αναπόφευκτα προκαλούνται και να συντελέσουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με τη σύγχρονη αγορά εργασίας και η ενημέρωση των γονιών καθίσταται πολύ σημαντική και απαραίτητη αν θέλουν να προσφέρουν πολύτιμη αρωγή στα παιδιά τους. Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση διαλέξεων σε σχολές γονέων αποτελεί ένα ακόμη βασικό εργαλείο που θα συντελέσει στο να γνωρίζουν οι γονείς την ψυχολογία του σύγχρονου εφήβου και να τον αντιμετωπίζουν κατάλληλα. Ωστόσο, το σημαντικότερο από όλα είναι οι γονείς να δείξουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους και να τα αφήσουν να κάνουν τις δικές τους επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους, αναλαμβάνοντας και τις ανάλογες ευθύνες τους.

            Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, η εργασιακή αγορά σήμερα παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις και δυσκολίες. Επομένως, πρέπει όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης και παιδείας να αναλάβουν δράση ώστε να ενημερωθούν, να στηριχθούν και να προετοιμαστούν οι σύγχρονοι έφηβοι για την ομαλή ένταξή τους στον εργασιακό στίβο.

            Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.   

writing, education, έφηβοικαιαογράεργασίας, ρόλοςγονέων, χάσμαγενεών, επαγγελματικόςπροσανατολισμός

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Τελευταία ενημέρωση στις
  • Προβολές: 1422